BAF logga df38bBerättande Animerad Film vid är nystartad en treårig kandidatutbildning som ingår i programmet idé och projektutveckling vid Stockholms Dramatiska Högskola.

Utbildningen lägger stor vikt vid att kunna förstå processer och se helheter och har en målsättning att utveckla varje students potential att bli en auteur. Med auteur menar vi förmågan att kunna regissera och utveckla egna idéer.

Utbildningen har sin grund i den svenska animerade filmens tradition av starka konstnärskap som Jonas Odell, Johan Hagelbäck, Åsa Sjöström, Lotta och Uzi Geffenblad med mera.

Utbildningen bygger på en tredjedel eget konstnärligt arbete, en tredjedel tekniska kunskaper i gestaltning av rörlig bild och animation och en tredjedel träning i att arbeta i team.

Som student vid STDH har du tillgång till skolans resurser av professorer, lärare och tekniska resurser från filmfoto, filmljud till manus, teaterregi och skådespeleri.

För att studenterna i animerad film ska få en tidig kontakt med den animerade filmbranschen ordnar vi täta studiebesök och har tillgång till mentorer och handledare från branschen,

Vi ordnar också samarbeten med andra skolor. Exempel är två animerade filmer som har design. manus och regi från BAF och som görs i samarbete med Högskolan på Gotland.

stdh 1a2b8Intag sker vart tredje år.

Vi kommer att organisera en praktisk kurs för sökande under hösten 2014.

Berättande Animerad Film vid
Stockholms Dramatiska Högskola
www.stdh.se

Kontaktpersoner

Lina Persson
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nils Claesson
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel 070 632 93