DIAGONALgemensamHEMSIDA 821d2DIAGONALAKADEMIN – animation och experimentfilm är en två-årig yrkesutbildning i handgjorda rörliga bilder och ljud. Det första året ägnas åt att intensivt tillägna sig kunskaper och färdigheter i de flesta tekniker och metoder – klassisk 2D, cut-out, dockfilm, grundläggande 3D, ljudläggning, filmiskt berättande. Det andra året är ett tillämpningsår.

Vi definierar animation som en metod att studera verkligheten noga, därefter analysera och renodla till en högre abstraktionsnivå för att få en direkt och tydlig kommunikation.

Våra studenter ska efter avslutad utbildning kunna fungera i professionella sammanhang med animation efter i första hand svensk modell. De ska kunna förstå och bidra i framställningen på ett självständigt och innovativt sätt.

Vi definierar svensk och nordisk animationsproduktion som relativt småskalig och med ett generellt friare utseende än stora utländska studioproduktioner.

Vi anlitar ett 20-tal lärare och mentorer som samtliga är yrkesverksamma inom sina områden.

Skolans inriktning är i huvudsak gestaltande animation på konstnärliga grunder.

DIAGONALAKADEMIN – animation och experimentfilm är en kompletterande utbildning med statsbidrag, utökat statsbidrag och studiemedel på högskolenivå.

Intag sker varje år i juni och ansökan ska vara skolan tillhanda den 2 maj. Urval sker genom arbetsprover och intervju.
I bedömningen läggs stor vikt vid motivation, bildspråk och berättarambition.

www.diagonalakademin.se
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

DIAGONALAKADEMIN
Telefonvägen 30
126 26 HÄGERSTEN
08 7440990