Eksj-Gymnasium-Animation 8c0dbEstetiska programmet med inriktning Animation vid Eksjö Gymnasium är en treårig grundutbildning i animationens hantverk. Basen är den tecknade bilden som med hjälp av kamera, scanner och dator omsätts i rörliga bilder.Vi ägnar oss i huvudsak åt klassisk 2D-animation. Ungefär halva skolveckan ägnas åt karaktärsämnen och förutom kurser i animation inehåller utbildningen klassisk bildundervisning, film- och TV-kunskap, grafisk illustration mm. Utbildningen är riksrekryterande och högskoleförberedande och har funnits sedan läsåret 2001-02.

Ansökan ska vara inne 1 februari och intagning sker på både betyg och arbetsprov.

Arbetsprovet ska bestå av:

Ett storyboard (bildmanus) på temat "Något märkligt hände mig på väg till skolan" i max 20 bildrutor.
Tre bilder i valfri teknik (teckning, akvarell, olja...) och valfritt innehåll.
Samt en motivering på högst en A4-sida om vad animation är för den sökande och varför man söker utbildningen.

Preliminärt antagna elever kallas till introduktionsdag och intervju tillsammans med föräldrar i slutet av maj.

Vi erbjuder boende på elevhem alla tre läsår för de som så önskar.

Kontaktperson:

Lasse Samuelsson
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
http://www.eksjogymnasium.se/utbildningar/es_programmet_es