Chris Landreth undervisar pa HV 21ab4Utbildningen ger en bred kompetens inom det 3D-grafiska området så att studenter har flera möjliga karriärvägar som 3D-designer t.ex. reklam, visualisering eller animatör kvalificerad för produktionen av olika former av rörlig bild som t ex tv och filmproduktion. Utbildningen är indelad i tre områden: teknisk 3D-produktion, design- och projektkunskap samt en konstnärlig del.
Högskolan Västs har en arbetslivsnära profil. Det märks inte minst i det stora antalet gästlärare från olika branscher som studenter möter under utbildningens gång. Studenter kommer att få möjlighet till praktik och arbete med skarpa projektuppdrag – allt för att du ska tränas i verklighetsnära situationer inför sina kommande yrkesliv.
I programmet ingår även valfria kurser relevanta för utbildningen omfattande 30 hp. Det finns möjlighet att ägna terminen åt arbetsintegrerad praktik genom verksamhetsförlagd
undervisning.

1. Längd på utbildning?
3 år.
2. Nivå?
Högskoleutbildning, 180 HP.
3. Intagning?
Varje år i maj.
Krav:
Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap A med lägst betyg G eller motsvarande samt godkända behörighetsprov.

Behörighetsprov: För att anses som behörig till programmet måste sökande också kunna styrka sin kreativa förmåga genom inlämnande av och två  arbete.
Uppgiften 1:  Skapa en original maskot, gestalt eller en design som står som typ för en produkt, ett evenemang eller liknande i form av en stillbild.  Bildens praktiska syfte är att förmedla ett klart och tydligt meddelande.

Uppgiften 2: I form av en följd bilder eller ett slags tecknad serie skapa en överblickbar och tolkningsbar bildberättelse sammansatt av upp till åtta sekvenser i kronologisk ordningsföljd.

De inlämnade grafiska arbeten skall påvisa sökandes kreativa förmåga i att gestalta rörelsen och rummet samt din känsla för färg, form, layout, komposition och grafiska montaget.

4. Teknik?
Valfri.

Mer information

Studentfilm
Högskolan Väst, 461 86 Trollhättan
3D-animation och visualisering,

Programansvarig:  

Midhat "Ajan" Ajanovic
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.