sorangen logo fg text 33096Ettårig grundutbildning i klassisk animation med betoning på analoga tekniker, konstnärlig gestaltning och berättande. Möjlighet finns att gå ett andra år då du i huvudsak arbetar med ett eget projekt med handledning av lärare.

Under kursen får du grundläggande kunskaper i animation - rörelsens konst.Detta sker genom studier av rörelsen och dess betydelse för att levandegöra teckningar och döda ting. Stor vikt läggs även på berättelsen där teori varvas med praktik för att du ska lära dig att uttrycka dig och berätta med animation.

Under den första terminen arbetar du främst med rörelsen. Med avstamp i animationens principer får du lära dig grunderna i klassisk animation såväl hantverksmässigt som tekniskt. Du får en allmän orientering i olika animationstekniker, ljud & musik för film, animationens utveckling och historia.

Under termin två förskjuts fokus mot berättelsen. Du får lära dig grunden i filmiskt berättande och dramaturgi samt övningar i storyboarding och filmklippning. Under hela kursen kommer övningar och skapande arbete bedrivas parallellt med fortlöpande reflektion i spänningsfältet mellan animation, konst och film.

Övningar ges i både analoga och digitala verktyg, redigering och efterbearbetning sker digitalt. Övningarna i klassisk animation utförs i huvudsak analogt med papper och penna. Arbetsstationer för direktanimation samt datorer med mjukvara för filmredigering, digital bearbetning, färgläggning, ljudläggning m.m. finns på skolan. Under kursen får du möjlighet att prova på olika animationstekniker och uttryckssätt.

Skolans verkstäder är tillgängliga dygnet runt, vardagar som helger och ger dig stora möjligheter att själv utforska linjens innehåll utanför lektionstid.

Om skolan

Sörängens folkhögskola ligger i utkanten av Nässjö, mitt på småländska höglandet. Skolan har en kulturprofil där alla elever under ett läsår erbjuds flera olika kulturupplevelser. Sörängen arbetar utifrån ett humanistiskt synsätt på människans villkor där möten mellan människor med olika bakgrund berikar både individen och samhället. Vi lägger stor vikt vid demokratiska arbets- och beslutsformer. Landstinget i Jönköpings län är skolans huvudman.

Ansökan

Varje år tar vi in cirka åtta nya elever till animationslinjen. Sista ansökningsdag är 1 maj. Till kursen behövs inga formella grundkunskaper. Med ansökan skall bifogas personbevis, kopior på tidigare genomförda studier samt ev. arbetsintyg.

Därutöver vill vi ha:

  • Ett personligt brev där du beskriver varför du vill gå kursen.
  • Arbetsprov bestående av fem bilder varav minst tre ska vara teckningar. Bilderna ska monteras på kartong 50x70 cm, alternativt bifogas som högupplösta JPEG-bilder på CD eller DVD.
  • En storyboard som berättar en kort historia på max 20 bildrutor.

Kontaktinformation:

Pär Berg
Linjeansvarig Animation

Sörängens folkhögskola
Rågången 4
571 38 Nässjö
0380 553516
0704985623
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

http://www.lj.se/sorangenfhsk